Cyklostezka BEVLAVA je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů. Cílem projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení.  Tato cyklostezka mezinárodního významu vede nádherným údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Díky své terénní náročnosti je velmi vhodná pro všechny věkové kategorie. Po její trase Vás provedou jednotné informační tabule, na kterých najdete zajímavosti z okolí.

V případě, že jste nároční horští cyklisté, můžete kdykoliv odbočit a využít okolních strmých svahů. Pokud naopak toužíte po nenáročném terénu v údolí říční nivy, můžete se pohybovat pouze podél řeky. Cílem této trasy je kromě jiného také zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří v současnosti projíždějí po velmi frekventované silnici I/57.

Kromě vyřešení bezpečné bezmotorové dopravy pro místní je dalším přínosem spojení mezinárodních tras EuroVelo 4 (protínající celou Evropu od západu až na východ - Přerov) a EuroVelo 6 (vedoucí od Atlantiku k Černému moři - Bratislava)

DALŠÍ DOKONČENÉ ÚSEKY CYKLOSTEZKY V PŘÍHRANIČÍ

Pod názvem Na bicykli po stopách histórie (nebo také zkráceně „Od Hradu k Hradu“) se realizoval společný projekt Města Brumova-Bylnice a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Aktuálně dokončovaný projekt navazuje na původní ucelený záměr mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů na vytvoření páteřní cyklostezky Bečva-Vlára-Váh, který má tvořit spojnici příhraniční oblasti v okolí těchto řek a jeho příprava byla realizovaná už v programovém období 2007 – 2013 z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR. Základní myšlenkou aktuálně stavebně dokončeného projektu je cykloturistické propojení Trenčianského hradu s hradem Brumov. Vedoucí partner – Trenčiansky samosprávny kraj –vybudoval cyklotrasu o délce 11,3 km. Začíná v Nemšové, odkud se po koruně hráze Vláry a následně podél Váhu dostanete až po Skalku nad Váhom, odkud vede přes Zamarovce až k železničnímu mostu v Trenčíně. Tady stavební část cyklostezky končí a dál můžete pokračovat po vyznačené síti místních komunikací ve městě, které vás přivedou až k branám hradu. Bližší informace nejen k tomuto úseku najdete na internetových stránkách vedoucího partnera - https://www.cyklotrasytsk.sk/ V Brumově-Bylnici je jako součást tohoto projektu vybudovaný další úsek cyklotrasy Bečva-Vlára-Váh (zkráceně BeVlaVa) – jeho začátek je v bylnické části města na rozcestí za lávkou u pily a končí v místní části Svatý Štěpán, kde se napojuje na stávající místní komunikaci za areálem bývalého Watexu. Stavební práce na české straně byly dokončeny koncem roku 2019. Cykloturistům je tak k dispozici další úsek o celkové délce 3,1 km procházející krásnou přírodou Bílých Karpat podél řeky Vláry, kterou na této části cyklostezky s betonovým povrchem překonáte pomocí tří lávek (délka přemostění je 41, 47 a 54 m a jejich umístění je nad úrovní stoleté vody). Vzniklá komunikace je mimo jiné i bezpečnou alternativou frekventované silnice I. třídy pro bezmotorovou dopravu.

Informace o jednotlivých úsecích této cyklostezky (dokončených i plánovaných) na území města najdete na internetových stránkách www.brumov-bylnice.cz , kde je i video dokončeného úseku (https://www.brumov-bylnice.cz/turista/cyklostezky-a-cyklotrasy/). Situace jednotlivých úseků cyklostezky v mapě je dostupná v aplikaci Gobec (https://www.gobec.cz/brumov-bylnice/) ve vrstvě Turistické cyklotrasy. V tištěné podobě jsou v informačních centrech partnerů k dispozici materiály k projektu s mapou a informacemi o významných objektech kulturního a přírodního dědictví v okolí cyklostezky. S ohledem na aktuální situaci se nemohlo uskutečnit společné slavnostní otevření v původně předpokládaném rozsahu. Nakonec se ale akce díky uvolňování epidemiologických opatření uskutečnila v pondělí 1. června 2020 ve Skalce nad Váhom za účasti zástupců obou partnerů a dalších hostů. Velké poděkování patří Trenčianskemu samosprávnemu kraji, pracovníkům TSK za podporu po celou dobu implementace projektu a všem, kteří se podíleli na obou stranách hranice na přípravě a realizaci cyklostezky v úseku Bylnice – Svatý Štěpán.

Informace o financování projektu:
Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritní osa: 2
. Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl: 2.1 Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Celkové schválené výdaje projektu: 5 109 782,00 EUR
Celkové výdaje vedoucího partnera: 2 538 892,06 EUR
Celkové výdaje HCP: 2 570 889,94 EUR
Spolufinancování ze zdrojů EU: 4 343 314,69 EUR
Ze státního rozpočtu ČR: 128 544,49 EUR
Ze státního rozpočtu SR: 253 889,20 EUR
Město Brumov-Bylnice, 03.06.2020

 Na těchto stránkách se můžete seznámit s připraveným záměrem a na mapě si můžete prohlédnout naplánované a zrealizované úseky, které je možno již projet. Naleznete zde informace o zajímavých cílech, které stojí za to navštívit. Také zde naleznete aktuality týkající se realizace nových úseků a projektové dokumentace.

projekt podporují:

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Výstaba první etapy zahájena

Ve Valašských Kloboukách byla zahájena I. etapa výstavby cyklostezky Bečva-Vlára-Váh. Zemní práce...

CYKLOJÍZDA PODRUHÉ !!!

Ve čtvrtek 3. října  proběhne plánovaná cyklojízda, která byla kvůli nepříznivému počasí...

Graffiiti na cyklostezce

Šedá betonová zeď podél plánované cyklostezky ožila graffiti  malbami s názvem Cykli100vo...
počítadlo.abz.cz