Graffiiti na cyklostezce

Šedá betonová zeď podél plánované cyklostezky ožila graffiti  malbami s názvem Cykli100vo 100ry.

počítadlo.abz.cz