Na Valašskokloboucku by mohla vzniknout nová síť cyklostezek

02.05.2011 00:00

Na Valašskokloboucku by mohla vzniknout nová síť cyklostezek

Region
Připravuje se společný projekt tří obcí - územní studie na cyklostezku od Brumova - Bylnice přes Valašské Klobouky až po Poteč. Na jejím základě bude trasa zanesena do územních plánů a v budoucnu bude možné postupně realizovat jednotlivé úseky.
 

 
 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY, BRUMOV – BYLNICE, POTEČ – Valašskokloboucko by mohla v budoucnosti protknout páteřní cyklostezka vedoucí z Brumova – Bylnice do Valašských Klobouk a dále do Poteče. Na takovém záměru se shodli všichni tři starostové a potvrdili jej zadáním zpracování územní studie. Ta bude řešit trasu cyklostezky ve třech katastrech společně, aby byla zachována kontinuita i širší vztahy cyklistické dopravy.

 

 

 

„Regionální cyklostezka je společným projektem Brumova – Bylnice, Poteče a Valašských Klobouk, který vychází z potřeby vyřešit v našem okolí nedostatek vhodných tras pro cyklistiku. Územní studie nám ukáže možnosti vedení stezky v jednotlivých katastrech a na jejím základě bude možné tyto trasy zapracovat do územních plánů všech tří partnerských obcí. To je důležité pro budoucí postupnou realizaci záměru,“ uvedl ke společné iniciativě starosta Valašských Klobouk Dalibor Maniš. Výstupem studie by tedy měla být celková mapa návaznosti cyklostezky v katastrech, zahrnovat by ovšem měla rovněž rozšířené hledisko na další vazby cyklistické dopravy v regionu a příhraničí.

 

 

 

Hlavní myšlenkou snahy o vybudování regionální cyklostezky je jak podpora rozvoje turistického ruchu, tak také zkvalitnění a rozšíření podmínek pro sportování na Valašskokloboucku. Trať pro cyklisty by však byla jistě hojně využívána také k cestám do zaměstnání, škol a podobně.

 

 

 

Záměr zpracovat územní studii na umístění cyklostezky už postupně odsouhlasila všechna tři zastupitelstva a byl také podpořen Komisí pro rozvoj města a strategické plánování Rady města Valašské Klobouky. „Jako prioritní trasa v katastru Valašských Klobouk byla zvolena cyklostezka podél Klobučky, čili od ekoparku po Kolibu. Tato trasa také získala nejvíce hlasů na nedávném veřejném projednání územního plánu,“ informoval místostarosta Martin Janík. V celkovém pohledu by měla být výsledkem cyklotrasa od pivovaru v Brumově přes Valašské Klobouky až po střed Poteče.

 

 

Studie by měla být hotova do konce letních prázdnin, aby mohla být zanesena do vznikajícího územního plánu. Na její zpracování pak budou navazovat další kroky směřující k postupné realizaci vybraných úseků.

Lenka Zvonková

Panorama Valašskokloboucko
 
Zodpovídá: Ing. Lenka Zvonková

 

Zpět

Kontakt

Cyklostezka BEVLAVA
Masarykovo náměstí 189
Valašské Klobouky
766 01

603507046

počítadlo.abz.cz

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode