Plánovaná cyklostezka z Poteče do Brumova by mohla spojit údolí Bečvy s Váhem

16.08.2011 00:00

Plánovaná cyklostezka z Poteče do Brumova by mohla spojit údolí Bečvy s Váhem

hledání trasy cyklostezky
Cyklostezka vedoucí Valašskoklobouckem by mohla být v budoucnu spojnicí mezi stezkou ze Vsetína do Horní Bečvy a za u státních hranic by mohla navazovat na slovenskou trať vedoucí podél Váhu k Trenčínu a Dubnici. Dotčená města již začala spolupracovat na přípravách.
 

 
 

REGION – Iniciativa vzniku páteřní cyklostezky Valašskokloboucka má další zajímavý posun. Od původního záměru tří partnerů, Poteče, Valašských Klobouk a Brumova – Bylnice, se rozvinula až na mezinárodní spolupráci se slovenskými městy Nemšová a Horné Srnie a na české straně s obcemi Místní akční skupiny Hornolidečsko. Tak se začal rodit nápad propojit stezkou pro cyklisty úseky dnešní trasy z Velkých Karlovic přes Valašské Meziříčí, Vsetín a Vlárský průsmyk až po Trenčín, Dubnicu nad Váhom a Ilavu. K projektu už se sešli zástupci měst a obcí, aby projednali podmínky a možnosti vzájemné spolupráce.

 

„Zamýšlená cyklostezka vedoucí Valašskoklobouckem dostává další zajímavý nadregionální rozměr. Po společných jednáních se zástupci obcí z Hornolidečska se ukázala možnost dovést tudy trasu až k cyklostezce Bečva. Tak by vzniklo významné napojení z Valašska na Slovensko, které by procházelo velice zajímavým územím Bílých Karpat a kaňonem řeky Vláry. Přes Valašské Příkazy a další obce by tato cyklostezka navazovala až na Vsetín, kde už je otevřena dnešní cyklotrasa k Valašskému Meziříčí a dále až do Horní Bečvy,“ pověděl o prvním směru rozšíření místostarosta města Valašské Klobouky Martin Janík. Šlo by také o symbolické obnovení východní větve starodávné jantarové stezky, která procházela Vlárským průsmykem a spojovala Jadran s Baltským mořem.

 

Rozhovory o budování cyklostezky tím ovšem nekončily. „Zjistili jsme, že zájem je také na slovenské straně, kde už dokonce Nemšová a Horné Srnie připravují stavbu úseku po státní hranice. Tím byl položen základ naší spolupráce a myšlenky vzniku jedné cyklostezky s pracovním názvem Bečva – Váh,“ vysvětlil místostarosta.

 

Na společné schůzce zástupců obcí a měst, jejichž katastry by do budoucna měla cyklostezka vést, došlo ke konkretizaci záměrů jednotlivých partnerů a také uzavření dohody o spolupráci na projektu i žádosti o dotaci. „Zabývali jsme se například aktuální výzvou Operačního programu Příhraniční spolupráce ČR – SR a možností čerpání finančních prostředků na vypracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací i následnou realizaci,“ informovala o uvažovaném zdroji případné dotační podpory projektová manažerka Pavlína Kolínková.

 

Slovenští partneři už mají v rukách projektovou dokumentaci a stojí před zahájením stavby zhruba čtyřkilometrového úseku cyklostezky z Horného Srnie směrem k Sidonii. „Dále předpokládají napojení po hrázi Váhu ve dvou směrech, na Trenčín a Dubnicu nad Váhom. V projektu navíc počítají i se vznikem odpočinkových míst v okolí řeky. Cyklisté by mohli v budoucnu využívat například pláže, posezení i občerstvovací zastávky a stezka by se tím stala komplexem turistických atraktivit,“ sdělil o plánu slovenských měst Radek Bařinka, vedoucí investičního odboru valašskokloboucké radnice.

 

Na základě oficiální dohody všech samospráv o společném postupu a návaznosti jednotlivých projektů by měl vzniknout i první odhad předpokládaných nákladů. Ty budou záviset především na zvolené trase cyklostezky a na náročnosti jejího vedení daným terénem. Realizace jednotlivých úseků pak bude záviset na úspěšnosti žádosti o dotaci.

Lenka Zvonková

 

Zpět

Kontakt

Cyklostezka BEVLAVA
Masarykovo náměstí 189
Valašské Klobouky
766 01

603507046

počítadlo.abz.cz

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode