Realizace úseku Valašské Klobouky Brumov-Bylnice se nazadržitelně blíží

20.06.2017 11:25


Výsledek obrázku pro cyklostezky

Úsek cyklostezky BEVLAVA mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí se skládá ze dvou částí.

1.      Část od zahrádkářské kolonie po čističku (katastr Val Klobouk)

2.      Část od čističky k traktorce v Brumově (katastr Brumov Bylnice)

Obě města vycházejí ze společné studie, ale projektovou dokumentaci a financování stavby si řeší každé město samostatně.

Na poslední schůzce v Brumově-Bylnici  22. 5. 2017 zazněly tyto informace.  V letošním roce se oběma městům podařilo získat pravomocné stavební povolení na tyto úseky a vysoutěžily dodavatelské firmy. Zbývá věc poslední a nejdůležitější! Tou je zajištění finančních prostředků na výstavbu. Městu Brumov-Bylnice se podařilo získat prostředky v národním programu SFDI na realizaci svého úseku a stavební práce budou probíhat v roce 2017-2018.

Město Valašské Klobouky má o finance požádáno v programu přeshraniční spolupráce ČR- SR a čeká na oficiální oznámení výsledků. V tomto dotačním titulu však bylo velké množství žádostí, což snižuje šanci na získání financí. Proto aktuálně připravujeme také žádost do programu IROP, kde je možné finance také získat. Rád bych všechny ubezpečil, že dobudování cyklostezky je naše priorita, ale holt  všechny okolnosti nelze předvídat, dotace nejsou nárokové a prodloužení termínu výstavby tak bohužel nemůžeme ovlivnit. Pokud by záviselo pouze na nás, cyklostezka je již dávno hotová. Jet Brumova na kole, je hazard se vším všudy, toho jsme si všichni vědomi.  Proč to teda tak dlouho trvá? Jen pro představu uvádím níže seznam kroků, které jsme před realizací museli  učinit, ale raději je nečtěte a běžte se projet na kole, má to větší smysl. Přeju Vám hezké léto a těším se na setkání  s Vámi třeba v rámci plánované cyklojízdy o které budeme informovat.

 Martin Janík   

1)     Stavba cyklostezky musí být v souladu s územním plánem, pokud není, je nejprve potřeba udělat změny ÚP, který se zdlouhavě projednává a schvaluje, stavba se tím automaticky oddaluje (až 1 rok)

2)     Jednáte s vlastníky, pokud se s kterýmkoli z nich nedomluvíte, je problém, věc je ale třeba vidět pozitivně. Když to nejde tudy, musí to jít jinudy, stavba se ale automaticky oddaluje.

3)     Jednáte s dotčenými organizacemi (stát, E-on, Povodí Moravy, ŘSZK, CHKO Bílé Karpaty, dopravní policie atd.) Pokud má kdokoli z nich připomínky a nedá Vám kladné stanovisko, projekt  se musí upravit, diktují vám podmínky, které jsou často dosti komplikované, stavba se automaticky oddaluje.

4)     Jednáte s projektanty, kteří musí plnit normy  a požadavky dotčených orgánů, pokud nejste schopni nalézt schůdné technické řešení, stavba se automaticky oddaluje.

5)  Projekt projednáváte v územním a následně stavebním řízení na stavebním úřadě, pokud v projektu něco není v pořádku, nebo některý z účastníků řízení nesouhlasí, stavba se automaticky oddaluje.

6)     Když máte stavbu povolenou, soutěžíte dodavatelskou firmu, když se jiná firma odvolá, stavba se automaticky oddaluje.

7)     Pokud máte vysoutěženo, hledáte zdroj financí a dotace, kterými byste stavbu zafinancovali. Dotace nejsou nárokové. Pokud Vám žádost nevyjde a dotace není přiznána, stavba se automaticky oddaluje.

Aktuálně se nacházíme v sedmém kroku.Zpět

Kontakt

Cyklostezka BEVLAVA
Masarykovo náměstí 189
Valašské Klobouky
766 01

603507046

počítadlo.abz.cz

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode