Studie Vážské cyklotrasy

13.04.2015 10:05

Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy

 

Miesto realizácie:       

Euroregión Bílé-Biele Karpaty, t. j. územie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

 

Cieľ projektu:

Vypracovanie podkladového materiálu (predprojektovej štúdie) k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických chodníkov na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva - Vlára - Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce

 

Konkrétny prínos projektu:

  • spracovanie štúdie Vážskej cyklotrasy ako podklad na vypracovanie následnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktoré už bude realizovať Trenčiansky samosprávny kraj;
  • vytvorenie odborného cezhraničného cyklotímu ER BBK na prípravu spoločných cykloprojektov a programov do Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2014-2020;
  • zvýšenie povedomia verejnosti o cykloprogramoch na oboch stranách hranice;
  • riešenie bezpečnej nemotorovej dopravy Euroregiónu, spojenie medzinárodných trás EuroVelo 4 (Európa od západu na východ – mesto Přerov) a EuroVelo 6 (od Atlantického oceánu – Francúzsko - k Čiernemu moru – mesto Bratislava
  • rozvoj cezhraničnej spolupráce v území ER BBK v rokoch 2014-2020 všetkých zainteresovaných partnerov, zaoberajúcich sa rozvojom cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku, v Čechách aj v EÚ;
  • športové vyžitie pre rodiny s deťmi, korčuliarov a všetkých, ktorí sa radi vyberú aj za kultúrnymi pamiatkami Euroregiónu, ktorých je v jeho území nadostač.

 

Doba trvania projektu:             od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015

 

Náklady na projekt:                  32.236,80 € (z toho vlastný vklad 3.721,80 €)

Partneri projektu:

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.

Trenčiansky samosprávny kraj

Sdružení Bečva – Vlára – Váh

Slovenský cykloklub Piešťany

Zpět

Kontakt

Cyklostezka BEVLAVA
Masarykovo náměstí 189
Valašské Klobouky
766 01

603507046

počítadlo.abz.cz

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode